ÄNDAMÅL

Årliga avkastningen, sedan en tiondel lagts till kapitalet, får användas till ändamål avseende inom Tådene församling bedrivet ungdomsarbete, vari bl a ingår övning i slöjd eller liknande färdighe samt att disponibel avkastning inte får användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kjellbergska donationen för slöjdskola i Tådene
Organisationsnummer:869000-5650
Adress:
  • Södra Kållands pastorat
  • Råda församlingshem 1
  • 531 96 Lidköping
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS