ÄNDAMÅL

Förvalta det kapital som den ideella föreningen KFUK och KFUM med omnejd (KFUK/KFUM-föreningen) överlämnat till stiftelsen. Förvaltningen skall utövas på sådant sätt att det genom ekonomiskt stöd till KFUK/KFUM-föreningen och till de specialavdelningar som enligt föreningens stadgar bildats inom föreningen blir möjligt att med kraft verka för föreningens och dess specialavdelningars syfte a) att hjälpa unga människor till en personlig kristen tro, b) att främja ungdomens vård, fostran och utbildning, c) att fostra unga kvinnor och unga män till personligt ansvarstagande i samhälle och samfund, d) att fostra unga kvinnor och unga män till samverkan, baserad på likställdhet, medmänsklighet och gemenskap, e) att bidraga till samförstånd mellan enskilda kristna och mellan samfund, f) att främja tillämpandet av kristen etik i samhällslivet, g) att verka för internationell förståelse, h) att hjälpa nödlidande människor, oberoende av ras, nationalitet, religion, politisk uppfattningeller social ställning. Det skall även vara möjligt för stiftelsen att tillfälligt stödja annan organisations ungdomsverksamhet för speciellt och särskilt angeläget projekt, som stiftelsens styrelse bedömer vara till stor nytta för vård, fostran och utbildning av ungdom eller som eljest icke är främmande för den verksamhet som stiftelsen enligt dessa stadgar har att stödja. Beträffande särskild röstpluralitet stadgas i p 4 nionde stycket.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen KFUK/KFUM i Sundsvall med omnejd
Organisationsnummer:889201-3478
Adress:
  • Måns Fahlander
  • Gråstensvägen 5
  • 853 57 Sundsvall
Telefonnummer:070-5145731
E-post:mans.fahlander@gmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:13 397 658 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS