ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bedriva verksamhet enligt riktlinjer som fastställs av Fribaptistsamfundets missionsstyrelse och enligt specifikation i stadgar för stiftelsen. Av stadgarna och till dessa fogad broschyr framgår att stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att bedriva verksamhet enligt fem olika inriktningar (bön, undervisning, förbönskonferenser, ungdomskonferenser och själavårdstjänst).

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kåfalla Herrgård
Organisationsnummer:877101-0389
Adress:
  • Box 1624
  • 701 16 ÖREBRO
Telefonnummer:019-16 76 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 766 071 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS