ÄNDAMÅL

[..] avsedd att främja svensk tonsättarkonst. [..] Avkastningen skall såsom ett stipendium tilldelas antingen någon, som vid Kungl. Musikhögskolan bedriver studier för tonsättarverksamhet, eller någon, som i utlandet skaffar sig dylik utbildning. Stipendiat skall vara svensk medborgare, vid ansökan icke över 30 år, och hava begåvning för tonsättarverksamhet. Stipendiat kan uppbära stipendiet tre år i följd. Skulle stipendiet något år icke utdelas till elev vid musikhögskolan, kan det användas till utökning av stipendium åt sökande, som utrikes bedriver tonsättarstudier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Åke Malmfors fond
Organisationsnummer:802477-6901
Adress:
  • Kungl. Musikaliska akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-407 18 11
E-post:agneta.engblom@musakad.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS