ÄNDAMÅL

Stiftelsens kapital får inte minskas. Av den årliga avkastningen skall minst 10 % läggas till kapitalet. Disponibel avkastning skall användas för beredande av hjälp åt personer som på grund av sjukdom, handikapp eller annan orsak åro i behov därav. Skötseln av Maria Christina Stenqvists grav på Östra Vingåkers kyrkogård skall enligt bestämmelserna för brukspatron Martin Arwedsons fond i den mån det inte sker på annat sätt årligen bestridas ur fondens avkastning, dock högst med belopp motsvarande denna fonds andel i samfonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Katrineholms samfond för hjälp till behövande
Organisationsnummer:818500-7153
Adress:
  • Box 901/Kommunstyrelsen
  • 641 29 Katrineholm
Telefonnummer:0150-57000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS