ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utdelningen skall användas till kulturell verksamhet, fritidsverksamhet, idrottstävling eller annat för elevkår (elevråd) eller elevförening angeläget gemensamt ändamål samt som stipendier till elever som gjort förtjänstfulla insatser i elevkårsarbete eller i föreningar vid skolenheten.Disponibel avkastning skall även kunna användas till belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studieresa inom- eller utomlands.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Katedralskolans premiefond 4
Organisationsnummer:829501-6813
Adress:
  • Växjö kommun
  • Box 1222
  • 351 12 Växjö
Telefonnummer:0470-410 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:214 020 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS