ÄNDAMÅL

Katastrofdrabbade personer, som drabbats av svåra olyckor, invaliditet, eldsolyckor, svåra sjukdomar, ekonomiska svåra oförvållade förluster, med en viss engångssumma för varje särskilt fall, till personer med låg årsinkomst

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Katastroffonden Gustav Edström
Organisationsnummer:889202-0739
Adress:
  • Ånäsvägen 5A
  • 855 61 Kovland
Telefonnummer:060-535534
E-post:eva.from@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 094 864 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS