ÄNDAMÅL

Katastrofdrabbade personer, som drabbats av svåra olyckor, invaliditet, eldsolyckor, svåra sjukdomar, ekonomiska svåra oförvållade förluster, med en viss engångssumma för varje särskilt fall, till personer med låg årsinkomst

Sökande måste vara tillhörig Svenska kyrkan för att få bidrag från fonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Katastroffonden Gustav Edström
Organisationsnummer:889202-0739
Adress:
  • Ånäsvägen 5A
  • 855 61 Kovland
Telefonnummer:060-535534
E-post:eva.from@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 005 222 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS