ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja forskning och utvecklingsarbete inom ämnesområdet ögonsjukdomar/oftamologi, och verksamheten skall bedrivas vid Ögonkliniken, Kärnsjukhuset, Skövde. Resebidrag skall kunna lämnas till personal vid nämnda klinik förstudier inom sagda ämnesområde.
Vid förvaltningen av egendomen skall iakttagas, att av stiftelsens medel årligen får utdelas högst ett belopp motsvarande tre fjärdedelar av de under samma år till stiftelsen influtna medlen. Vidare får outdelade medel, vilka under tidigare år influtit till stiftelsen jämte den årliga avkastningen av stiftelsens kapital användas i sin helhet. Den del av stiftelsens medel som icke utdelas, skall läggas till stiftelsens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kärnsjukhusets Ögonfond
Organisationsnummer:866601-2102
Adress:
  • Lots ekonomi AB
  • RÃ¥dhusgatan 7
  • 541 30 Skövde
Telefonnummer:0500-471460
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS