ÄNDAMÅL

Ändamål enligt ursprungliga stadgar: Stiftelsen har till ändamål att tillgodose bostadsbehovet för de studerande vid de högre läroanstalterna i Karlstad genom att förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter för att därå uppföra och förvalta studentbostadshus ävensom genom att i andra hus förvärva eller hyra bostäder med tillhörande utrymmen. Stiftelsen äger icke utan länsbostadsnämndens medgivande bedriva annan byggnadsverksamhet än sådan till vilken utgår statligt eller kommunalt stöd.Ändamålet permuterat av Kammarkollegiet 2005-02-18: Stiftelsen har till ändamål att tillgodose bostadsbehovet för de studerande vid de högre läroanstalterna i Karlstad genom att förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter för att därå uppföra och förvalta studentbostadshus ävensom genom att i andra hus förvärva eller hyra bostäder med tillhörande utrymmen. Ändamålet ändrat genom permutation av Kammarkollegiet 2010-02-08:Stiftelsen har till ändamål att tillgodose bostadsbehovet för de studerande vid de högre läroanstalterna i Karlstad genom att förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter för att därå uppföra och förvalta studentbostadshus, förvärva fastigheter eller tomträtter med byggnader för bostadsändamål att förvaltas som studentbostadshus eller genom att i andra hus hyra eller förvärva rätt till bostäder med tillhörande utrymmen för uthyrning som studentbostäder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karlstads Studentbostäder
Organisationsnummer:873200-4596
Adress:
  • Karlstads kommun
  • Kommunledningskontoret, att: Therese Söder
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-540 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:9 950 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS