ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, sedan minst en tiondel av den årliga avkastningen lagts till kapitalet, vart femte år användas till förmån för stadsveterinären i Karlskrona, den distriktsveterinär, som har Karlskrona kommun till verksamhetsområde, och annan veterinär med samma verksamhetsområde såsom bidrag till studier, studieresor eller vetenskapligt författarskap.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karlskrona kommuns veterinärfond
Organisationsnummer:802479-9267
Adress:
  • Karlskrona kommun
  • Östra Hamngatan 7 B
  • 371 83 Karlskrona
Telefonnummer:0455-30 30 30
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:194 264 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS