ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att sedan en tiondel av den årliga avkastningen lagts till kapitalet återstoden av kunskapsnämnden användas i den förutvarande ”barnkrubbans” syfte (daghemsverksamhet), företrädesvis genom beredande av friplatser för barn från familjer med nedsatt betalningsförmåga, hemmahörande i Karlskrona, samt för utövande av sommarkoloniverksamhet för barnklientelet. Avkastningen må dock efter prövning av kunskapsnämnden även kunna nyttjas för beredande av trevnad åt barnklientelet genom anordnande av julfester o.d., inköp för daghemmets räkning av lämpliga leksaker m.m.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karlskrona kommuns samfond för daghemsverksamhet
Organisationsnummer:802479-7097
Adress:
  • Karlskrona kommun
  • Kommunledningsförvaltningen
  • 371 83 Karlskrona
Telefonnummer:0455-303038
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:478 927 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS