ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att bidra till att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Detta skall ske genom att stiftelsen, via inkubatorn, skall erbjuda kvalificerad rådgivning, stöd och service och därmed hjälpa fram företag uridéer sprungna från Blekinge Tekniska Högskola eller kunskapsintensiva företag/organisationer.Stiftelsen skall verka för sitt ändamål genom att- erbjuda en intressant fysisk miljö, med hög teknisk standard- erbjuda utvald och behovsstyrd rådgivning, seminarier, nätverksaktiviteter och andra tjänster lämpliga för verksamheten- erbjuda parterskap med olika institutioner, bolag och personer som kan erbjuda tidig finansiering i företag, så kallat såddkapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karlskrona Innovation Center
Organisationsnummer:835001-3309
Adress:
  • Campus Gräsvik 24
  • 371 75 KARLSKRONA
Telefonnummer:0455-37 97 87
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:419 136 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS