ÄNDAMÅL

Kultur- och föreningsnämnden skall på så sätt dess stipendieutskott bestämmer utdela stipendium, företrädesvis med inriktning mot grafik, om minst 20 000 kr per år, dock med minst 80 % av föregående års avkastning från stipendiekapitalet. Syftet medstipendiet är, förutom själva stipendiet, att bygga upp en konstsamling i Karlskoga och därmed skapa ett varaktigt kulturellt engegemang och intresse, som i förlängningen kommer bygden till del.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karlskoga kommuns konststipendium till Alfred Nobels minne
Organisationsnummer:875002-7842
Adress:
  • Karlskoga kommun
  • Kultur- och föreningsförvaltn.
  • 691 83 KARLSKOGA
Telefonnummer:0586-61000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:413 827 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS