ÄNDAMÅL

Minnesfondens syfte är att ta emot och förvalta medel som överlämnats till fonden till hedrande av avlidens minne. Influtna medel skall användas till följande ändamål: a) Blommor och ljus vid jordfästning. b) Hjälp till personer som efter anhörigs bortgång råkar i ekonomiska svårigheter. c) Hjälp åt konvalescenter eller kroniskt sjuka som ej åtnjuter tillräcklig hjälp från samhället. d) Sommarvistelse på landet eller annan rekreation åt äldre personer. e) Hjälp och uppmuntran i övrigt åt behövande församlingsbor och till inom församlingen verksamma organisationer, på sätt styrelsen äger bestämma.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karlskoga församlings stödfond
Organisationsnummer:876400-3847
Adress:
  • Karlskoga församlings kyrkoråd
  • Kungsvägen 39
  • 691 31 Karlskoga
Telefonnummer:0586-688 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:155 012 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS