ÄNDAMÅL

Afkastningen, enligt Sophiahemmets styrelse närmare bestämmande användes för beredande af en frisäng å hemmet, betecknad Karl Lagenskiölds frisäng, samt i öfrigt för stödjande och främjande af Sophiahemmets verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karl Langenskiölds minnesfond
Organisationsnummer:802411-7767
Adress:
  • Sophiahemmet, ideell förening
  • Box 5605
  • 114 86  Stockholm
Telefonnummer:08-4062000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS