ÄNDAMÅL

Ur fonden skall medel utgå till de sjuka, blinda eller annars svårt handikappade i Lerbäcks församling som behöver speciell vård.Varje år skall räntan av de medel som tillföres fonden utdelas av Lerbäcks församling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen ”Karl Edströms Minnesfond”
Organisationsnummer:875701-0932
Adress:
  • Lerbäck Snavlunda kyrkliga samf.
  • Lerbäck 325
  • 694 96 ÅSBRO
Telefonnummer:0583-40040
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:702 089 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS