ÄNDAMÅL

En femtedel, dock högst Tjugotusen / 20000:- / kronor skall tillfalla Skara Kommunala Flickskola / förutvarande Skara Högre Flickskola / eller om denna skola ändrat namn, den skola ovanför grundskolan, som trätt i dess ställe och bilda en fond benämnd ”Karin Lindberg- Ekmans musikstipendier”. Medlen skall av skolans lärarkollegium, när kollegiet så finner lämpligt, utdelas till en eller flera musikbegåvade elever / gossar och /eller flickor / för bedrivande av musikstudier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karin Lindberg-Ekmans musikstipendier
Organisationsnummer:868401-1821
Adress:
  • Skara Kommun
  • 532 88 Skara
Telefonnummer:0511-32000
E-post:skara.kommun@skara.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS