ÄNDAMÅL

Stipendierna utdelas av ordföranden i Västernorrlands Befälsutbildningsförbund, på förslag av dess styrelse, bland medlemmar i nämnda förbund tillhörande föreningar. Stipendierna äro företrädesvis avsedda som belöning och uppmuntran för ådagalagd nit och intresse under utbildningskurser, anordnade å kommandoväg utfärdade bestämmelser men kunna jämväl utdelas för under längre tid utövad framgångsrik och fruktbärande verksamhet inom frivilliga Befälsutbildningsförbundet. Vid lika förtjänst skall stipendium främst tilldelas den som är förordnad som vpl officer och därnäst den som efter genomgång av dylik kurs gjort sig kompetent för sådant förordnande. Undantagsvis kan stipendium även till delas den som under flera år nedlagt stort arbete för egen utveckling och genom föredöme verkat för främjande av befälsutbildningsrörelsens utveckling. Efter upprättad och av styrelsens beslutad plan må stiftelsens avkastning även användas för genomförande av offentlig försvarsinformation och marknadsföring av befälsutbildsrörelsens uppgifter. Medel kan också disponeras för att effektivisera rörelsens organisation samt utbild- ning och stimulans av dess valda funktionärer. Stipendierna böra årligen utdelas, då tider av försvarsolust och mindre intresse för förbundets uppgift, även måttliga förtjänster bör belönas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kapten Wilhelm Edvalls Stipendiefond
Organisationsnummer:889601-0330
Adress:
  • Sven-Åke Nordlund
  • Berget 206
  • 872 94 Sandöverken
Telefonnummer:070-306 23 10
E-post:sven-ake.nordlund@telia.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 450 258 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS