ÄNDAMÅL

Av stiftelsens årliga avkastning skall minst 10% läggas till kapitalet. Resterande medel skall användas för ändamål som främjar aktiva och passiva medlemmar i Kanalflottans Ångfartygs-Befälhavare Sällskap samt aktiva medlemmars efterlevande. Härvidlag skall först och främst stiftelsens begravningshjälp till dödsboet efter avliden aktiv medlem samt stiftelsens tillfälliga understöd till behövande aktiv medlem eller hans änka eller hans efterlevande sambo eller minderåriga barn tillgodoses. För den händelse att stiftelsens överskott så medger kan styrelsen därefter besluta om att på annat välgörande och hjälpande sätt ytterligare främja aktiva och passiva medlemmar samt aktiva medlemmars efterlevande. Finns därefter tillräckligt överskott kan styrelsen beslut att betala begravningshjälp till dödsboet efter aktiv medlems avlidna maka eller sambo.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kanalflottans-Ångfartygs-Befälhafvares-Sällskaps Understödsfond
Organisationsnummer:857200-8608
Adress:
  • Peder Krantz
  • Trebenavägen 19
  • 430 83 VRÅNGÖ
Telefonnummer:031-975566
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:54 980 104 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS