ÄNDAMÅL

Afkastningen skall (enligt vederbörande kommunalrepresentations i samhället eller staden bestämmande) användas sålunda i följande ordning: 1:o att årligen den 1 januari till Hedvig Mörners son Hampus Mörner, nu i Amerika, betalas fyrahundra /400:-/ kronor; 2:o och årligen vid juletid betalas till Sällskapet ”Nässjö Jultomtar” eller, om detta icke finnes, till institution med enhanda ändamål tvåhundra /200:-/ kronor; 3:o att årligen högst tvåtusen /2000:-/ kronor utgifvas för annat välgörande ändamål, specielt sanatorie- eller lasarettsvård åt inom samhället eller staden boende sjuka, och 4:o att återstoden af årliga afkastningen disponeras till samhällets resp. stadens förskönande eller lägges till fonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Källarmästare Carl Petersons donationsfond
Organisationsnummer:827000-0303
Adress:
  • Nässjö kommun
  • 571 80 Nässjö
Telefonnummer:0380-518000
E-post:ekonomi@nassjo.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:262 122 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS