ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska tillgodose syftet att främja samiska rättigheter och samisk kultur genom att ur den löpande avkastning som förmögenheten genererar årligen och efter ansökan betala ut stipendier eller kontanta bidrag till antingen enskild same eller samiska organisationer. För att en enskild individ skall kunna uppbära stipendium krävs att denne är bosatt i Finland, Norge eller Sverige, uppfattar sig själv som same samt 1. har samiska som hemspråk eller har minst en förälder, farförälder eller morförälder som har eller har haft samiska som hemspråk, eller 2. har rätt att utöva rennäring i Norge eller Sverige, eller 3. uppfyller villkoren för att ha rösträtt till sametinget i Finland, Norge eller Sverige, eller 4. är barn till en person som avses i punkt 1, 2 eller 3.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kaija Anstensens minnesfond
Organisationsnummer:802426-6630
Adress:
  • Nils Bäckman
  • Lundagatan 44 C lgh 1303
  • 11727 Stockholm
Telefonnummer:0706-99 68 11
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS