ÄNDAMÅL

Utgå ett stipendium på 500 kronor så ofta som 3/4 av ränteavkastningen uppgår till detta belopp. Återstående ränta lägges till kapitalet.Sökanden skulle vara medicine kandidat eller licentiat som visat intresse och fallenhet för serologi eller bakteriologi, och den utdelade summan skulle vara ämnad som bidrag till kostnaderna för något av sökandens första för publicering avsedda arbeten, då det faller inom serologiens eller bakteriologiens område. Studium av immunologiska och immunokemiska problem skulle ge sökande företräde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen K Hedéns fond
Organisationsnummer:802403-5373
Adress:
  • Box 738
  • 101 36 Stockholm
Telefonnummer:08-4408860
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS