ÄNDAMÅL

2. Ändamålet skall vara bidrag i allmän synagogal verksamhet och undgdomsverksamhet vid Judiska församlingen i Malmö. 3. Under veckan före varje inträffade Rosh Hashana skall årligen utdelas, efter avdrag för förvaltningskostnader, hälften till allmänna synagogala ändamål och hälften till ungdomsverksamhet. Utdelningen skall påbörjas 1992 till Judiska församlingen i Malmö.4. Årlig utbetalning enligt p.3 skall sek under 25 år varefter vad som innestår å förvaltade medel såväl av kapital som avkastning helt skall tillfalla Judiska församlingen i Malmö att användas för samma ändamål som anges i p.2.5. För den händelse Judiska församlingen i Malmö skulle upplösas eller eljest dess medel skingras skall vad som vid denna tidpunkt innestår av fonderade medel i första hand överlåtas på den judiska församling som då kan komma att bildas. Om så ej blir fallet skall medlen i sin helhet överlåtas på Judiska församlingen i Stockholm.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Josef och Rika Margulies medel för Rosh Hashana och Jom Kipur
Organisationsnummer:846004-2487
Adress:
  • Handelsbanken Kapitalförvaltning, Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:198 486 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS