ÄNDAMÅL

Stiftelsen Svensk jordbruksteknisk forskning har till ändamål att främja forskning och försök på det jordbrukstekniska området främst beträffande jordbrukets maskiner och andra mekaniska och elektriska hjälpmedel samt deras rationella användning i jordbruket. För förverkligande av sitt ändamål mottager stiftelsen bidrag från organisationer och enskilda företag inom jordbruksnäringen, industrien och handeln.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jordbruks- och Miljöteknisk Forskning
Organisationsnummer:802407-5320
Adress:
  • SJMS Michael Insulander
  • Spelbo Gård 21
  • 745 93 Enköping
Telefonnummer:08-7875409
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS