ÄNDAMÅL

Stiftelsen ändamål är att tilldelas någon vid Lunds Universitet studerande i behof varande, flitig och sedlig yngling av Skånska nationerna, men skulle någon så kvalificerad, med oss besläktad, eller i V. Göinge härad född yngling finnas och söka ifrågavarande stipendium, då skall den förre i givande rummet och den senare därnäst komma i åtanke vid dess bortgivande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jönsson-Lindschougska stipendiefonden
Organisationsnummer:802479-3302
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS