ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att genom bidrag ur avkastningen av stiftelsens tillgångar främja barns och ungdomars levnadsförhållanden samt främja barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs av föreningar och enskilda med speciell inriktning på barn och ungdom med behov av särskild omsorg. Bidrag ur avkastningen kan endast utgå till organisationer, som har verksamhet i Eslövs kommun och till enskild bosatt i Eslövs kommun. Av den årliga avkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning, som inte utdelas, får reserveras för utdelning under kommande år. Avkastning får ej användas till att täcka behov, som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Johnsons minne
Organisationsnummer:842000-3215
Adress:
  • Eslövs Kommun
  • Kommunledningskontoret
  • 241 80 ESLÖV
Telefonnummer:0413-620 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:405 602 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS