ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning skall 15 % läggas till fondkapitalet. Den disponibla avkastningen anvädes till disposition av Hille ålderdomshem för de boendes trevnad, gemensamma resor, samkväm, blomsteruppvaktningar inom hemmet och dylikt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen John Israelsson
Organisationsnummer:885001-3445
Adress:
  • Gävle kommun, KLK Ekonomi
  • 801 84 Gävle
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 135 274 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS