ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av den årliga ränteinkomsten skall 15% läggas till kapitalet samt mitt gravställe underhållas. Återstående räntan skall enligt läroverkskollegiets bestämmelser i större eller mindre poster utdelas företrädesvis åt de i högre klasserna varande, behövande lärjungar, som ådagalagt intresse för och goda kunskaper i modersmålet eller i främmande levande språk. Åt lärjungar med musikalisk begåvning böra även till uppmuntran utdelas stipendier, även om de icke kunna sägas vara därav i behov. Stipendium kan även tilldelas åt lärjunge, som visat prov på gott kamratskap. Vid donationen till Läroverket fäster jag det villkor, att kollegiet skall sörja för att mitt gravställe, där även mina föräldrar vila, hålles i vårdat skick – ungefär som det nu befinner sig – så länge kyrkogården äger bestånd. Anledningen till denna klausul se testamentet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen John Berlings stipendiefond
Organisationsnummer:846002-0079
Adress:
  • Malmö Kommun
  • Stadskontoret, Donationer
  • 205 80 MALMÖ
Telefonnummer:040-34 11 32
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS