ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande åldringar och sjuka. Av den årliga avkastningen å stiftelsen tillhöriga medel skall tio procent läggas till kapitalet och resten, efter avdrag av alla kostnader, utnyttjas för sjukvårdsunderstöd och annan hjälpverksamhet, därav minst hälften till behövande inom Sveriges adel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Johanniterordens i Sverige Sjukvårdsfond
Organisationsnummer:802008-1389
Adress:
  • Johanniterorden
  • Box 24172
  • 104 51 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6644020
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:30 008 292 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS