ÄNDAMÅL

…skall efter ansökan utdelas såsom stipendier eller studiehjälp till yngre studerande, oavsett om manlig eller kvinnlig, som på grund av goda anlag, flit och hedrande uppförande kunna anses vara därav förtjänta, varvid skälig hänsyn bör tagas till sökandens ekonomiska ställning. Studierna skall i första hand vara inriktade på jord- och skogsbruk och i andra hand på andra studier inom naturvetenskap företrädesvis med inriktning på djur och natur samt andra lantliga näringar. Stipendiat skall i första hand vara bosatt och/eller ha sin verksamhet eller ha sitt ursprung inom det område som tidigare utgjorde Luggude härad. I andra hand skall stipendiat vara bosatt och/eller ha sitt ursprung i Skåne. Stipendierna äro avsedda att utgöra bidrag till bestridande av kostnader för bedrivande av studier vid utbildningsanstalt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Johannes och Kerstin Jönssons Minnesfond för Luggude Härad
Organisationsnummer:843001-5415
Adress:
  • SEB Wealth Management Institutioner & Stiftelser ST S3
  • 106 40 Stockholm
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 380 109 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS