ÄNDAMÅL

Avkastningen från fonden skall utdelas till ”två eller flera ogifta fruntimmer af oförvitligt uppförande, som kunna räknas till pauvres hoteux”. Fonden har permuterats 1977-01-21. Därvid har beslutats att fonden skall utgöra en särfond med samma ändamålsbestämning som sociala centralnämndens 1:a samfond. Detta innebär således:Att av fondens årliga avkastning skall minst 10 % läggas till kapitalet,att den för utdelning disponibla avkastning används för bidrag till behövande ensamståenden kvinnor inom förutvarande Gävle stad,att bidrag utgår storleksmaximerade belopp som hjälp till rekreationsresor eller inköp av trivselskapande föremål,att vid disposition av medel från fonden skall hänsyn tas till föreskrifterna för donationen i den utsträckning som finnes lämpligt samtatt avkastningen inte får användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Johanna Selggrens fond
Organisationsnummer:885000-8510
Adress:
  • Gävle kommun, KLK Ekonomi
  • 801 84 Gävle
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 571 412 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS