ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att förutom den årliga avkastningen ska högst tvåtusen kronor tas i anspråk att användas för vetenskaplig forskning för nervsjukdomarnas bekämpande vid psykiatriska kliniken på Lunds lasarett.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Johan Olssons familjefond
Organisationsnummer:802478-8864
Adress:
  • Region Skåne, Regionstyrelsen
  • 291 89 Kristianstad
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS