ÄNDAMÅL

En tiondel av fondens årliga avkastning skall läggas till kapitalet. Stipendium må utdelas till mindre bemedlad manlig eller kvinnlig elev vid högre allmänna läroverket i Borås. Stipendium utgår med belopp, som utgör en fjortondel av den tillgängliga årliga avkastningen till en förstaårs-stipendiat, med lika stor del till en andraårs-stipendiat, med två fjortondelar till vardera en tredjeårs- och en fjärdeårs-stipendiat samt med fyra fjortondelar till vardera en femteårs- och en sjätteårs-stipendiat. Stipendium utgår sex år i följd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Johan och Marie Nyströms donation
Organisationsnummer:864502-1950
Adress:
  • Ekonomistyrning
  • 501 80 Borås
Telefonnummer:033-357000
E-post:carina.andell@boras.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS