ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning skall minst en tiondel läggas till kapitalet, återstoden skall användas till förmån för skolledare och lärare, företrädesvis som bidrag till studier, studieresor och vetenskapligt pedagogiskt författarskap eller för förvärv till lärarbibliotek, inköp av konstverk eller dylikt till lärarrum m.m. Boende inom Grinstads församling skall ha företräde vid dispositionen och i andra hand inom Melleruds kommun. Disponibel avkastning får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Johan Dahlborgs fond
Organisationsnummer:862500-0552
Adress:
  • Melleruds kommun
  • 464 80 Mellerud
Telefonnummer:0530-18125
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 238 966 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS