ÄNDAMÅL

Att förvalta stiftelsens samlingar, fastigheter och byggnader och hålla dem tillgängliga för allmänheten.Stiftelsen skall huvudsakligen i Jönköpings län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig kulturellverksamhet. Stiftelsen skall, därest icke genom författningar annat föreskrives, vara huvudman för landsantikvarien i länet. Stiftelsen äger även i egen regi eller genom särskilt bildat organ uthyra eller annorledes på affärsmässiga grunder utnyttjade byggnader varöver stiftelsen förfogar. Stiftelsen skall icke ha till syfte att inbringa vinst.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jönköpings läns museum
Organisationsnummer:826000-9322
Adress:
  • Ingela Magnusson
  • Box 2133
  • 55002 Jönköping
Telefonnummer:036-301800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:39 117 819 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS