ÄNDAMÅL

Utdelning av bidrag för att bistå åldringar, handikappade, långvarigt sjuka eller eljest behövande i avseende på sådana ändamål och behov som stat, kommun, eller landsting inte skall tillgodose med utdebiterade medel. (Permutationsbeslut 1990-03-23)

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jönköpings kommuns sociala samfond
Organisationsnummer:802477-7909
Adress:
  • Jönköpings kommun
  • Stadskontoret
  • 551 89 Jönköping
Telefonnummer:036-105713
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 295 498 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS