ÄNDAMÅL

Att vid inträffad allmän missväxt inom länet lämna räntefria lån under högst två år till av missväxten nödlidande. I vissa fall kan utdelas bidrag ur fonden, dock högst 1/10 av fondens kapital (enl Kungl. Maj:ts beslut den 9 februari 1894). Bifall till landstingets framställning om disposition av fondmedel för vidtagande av åtgärder för bekämpande av arbetslösheten inom länet (enl Kungl. Maj:ts beslut den 2 september 1932). Enligt praxis under senare år kan lån eller bidrag lämnas till enskild nödlidande för skador oftast till följd av naturkatastrofer och där skadorna inte täcks av försäkringar. Lån eller bidrag ur fonden är avsedda för skador på sådant av vilket den nödlidande är beroende för sin bärgning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jämtlands läns undsättningsfond
Organisationsnummer:893201-2423
Adress:
  • Region Jämtland Härjedalen
  • Box 654
  • 831 27 Östersund
Telefonnummer:063-147500
E-post:georgios.bitsakis@regionjh.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 600 238 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS