ÄNDAMÅL

Stipendiat utses årligen bland studerande vid Uppsala Universitet och annan högskola, inskriven vid Upplands Nation, eller bland annan studerande och praktiserande ungdom med uppsaliensisk anknytning.

Stipendiat ska vara i behov av stipendiet.
Högskolestuderande måste ådagalägga studieintresse och studieresultat minst två terminer för att tilldelas och fortsättningsvis för att uppehålla stipendium.
Annan studerande skall om möjligt ådagalägga studieintresse- och resultat. Praktik ska vara kvalificerad samt behov och nytta därav uppenbar.

Nationens stipendienämnd utser en eller flera stipendiater bland sökande eller annan nämnden finner förtjänt.

Stipendium må uppehållas högst sex terminer såvida ej synnerliga skäl medger förlängning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jenny och Victor Boods stipendiefond
Organisationsnummer:802482-3042
Adress:
  • Uplands nation
  • S:t Larsgatan 11
  • 753 11 Uppsala
Telefonnummer:070-162 87 01
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS