ÄNDAMÅL

Understöd tilldelas Svensk född, ogift man eller qvinna, ej under tjugo och icke öfver trettio år, hvilken vitsordad för berömligt och sedligt upförande, finnes begåfvad med utmärkta anlag, i ena fallet för musik och i det andra för måleri, bilhuggeri eller architektur, och som efter förberedande studier i hemlandet tillika åstundar medelst resor och vistande i främmande länder vinna fullstädigare undervisning och möjligen högsta utbildning för idkande af någon bland dessa grenar af skolad konst.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jenny Linds Stipendiefond
Organisationsnummer:802424-2144
Adress:
  • Kungl. Musikaliska Akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4071800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Avkastningen skall årligen användas som resestipendium till yngre svensk medborgare, hvilken vitsordad för berömligt och sedligt uppförande, finnes begåfvad med utmärkta anlag för måleri, bildhuggeri eller architektur och som efter förberedande studier i hemlandet tillika åstundar att medelst resor och vitsordande i främmande länder vinna fullständigare undervisning och möjligen högsta utbildning för idkande af skön konst. Likställdhet vad gäller stipendiernas storlek och antal över en längre period skall gälla för de tre kategorierna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jenny Linds stipendiefond
Organisationsnummer:802407-3614
Adress:
  • Box 16317
  • 103 26 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-232945
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS