ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara dels (1) att bereda skolgång för elever på Sigtunaskolan Humanistiska Läroverkets internat (SSHL), dels (2) att främja det kulturella och språkliga utbytet mellan Sverige och Frankrike.

1. Beredandet av skolgång på SSHL ska främst vara att lämna studiebidrag till elever vid SSHL, som bor på internatet och företrädesvis är barn till före detta elever på Sigtunaskolan eller SSHL. Detta ändamål innefattar också att elever som har särskilda behov av att gå på SSHL och bo på internatet kan erbjudas studiebidrag för skolgång på SSHL även om koppling till Sigtunaskolan eller SSHL sedan tidigare saknas.

I tillägg till ovannämnda ändamål, ska stiftelsen kunna lämna bidrag till andra ändamål, som främjar SSHL och internatet och som stiftelsen styrelse finner angeläget för att SSHL ska hålla en hög kvalitet och därmed vara attraktiv för elever att söka till.

I den händelse internatet vid SSHL skull läggas ner, ska ovannämnda bestämmelser avseende SSHL i tillämpliga delar avse annan skola i Sverige eller i utlandet.

2. Vad gäller det kulturella utbytet mellan Sverige och Frankrike avses främst att stödja projekt, som innebär ökad förståelse hos skolungdomen i respektive land för de båda ländernas historia, kultur och språk, innefattande utgivande av stipendier eller på annat sätt bestridande av kostnader för att uppnå detta ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jan-Henrik Björcks Minne
Organisationsnummer:802482-4842
Adress:
  • Skandinaviska Enskilda Banken
  • 10640 Stockholm
Telefonnummer:0771-621000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS