ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen – ränta och andra inkomster – fördelas sålunda: 1 000 kr per år tilldelas Himle 4 H eller, om denna upphör med sin verksamhet, liknande ungdomsverksamhet inom Spannarps församling. Stipendium till Himle 4 H – 1000:- Kr – får uppräknas i förhållande till konsumentprisindex sett utifrån 1975 års penningvärde. Återstoden utdelas som stipendier för studier utöver grundskolan till huvudsakligen ungdomar. Därvid skall i första hand personer inom Varbergs kommun ifrågakomma, med beaktande att personer med anknytning till Spannarps församling bör ihågkommas.Varje stipendie bör ej överstiga 5000 kronor pr stipendium och år (ell. läsår). Maxbeloppet 5000:- får uppräknas i förhållande till konsumentprisindex, sett utifrån 1975 års penningvärde. Stipendierna tilldelas studerande vid gymnasium, högskola, fackskola eller annan institution för utbildning. Vid bestämmande av stipendiernas storlek skall hänsyn tagas till studiernas omfattning och som regel bör studietiden ej understiga 4-5 månader eller en termin.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jacobssons i Liagård Stipendiefond
Organisationsnummer:849600-5250
Adress:
  • Varbergs Sparbank, Jur gruppen
  • Box 74
  • 432 22 VARBERG
Telefonnummer:0340-666144
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 152 013 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS