ÄNDAMÅL

Jacobsonska fonden skall delas ut enligt en tioårig annuitetsplan. Den årliga avkastnigen skall delas lika mellan Mervie Åhrbom [—] och Birgitta Nordlund [—]. Om Mervie Åhrbom och/eller Birgitta Nordlund skulle vara avlidna, skall deras respektive andelar tillfalla Bagarmossens djursjukhus – alltså inte deras barn.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jacobsonska fonden
Organisationsnummer:802423-4208
Adress:
  • Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
  • Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 Stockholm
Telefonnummer:08-763 73 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS