ÄNDAMÅL

Avkastningen på kapitalet skall disponeras i forskningsfrämjande syfte för att möjliggöra en utökning av Akademiens internationella förbindelser, i första hand för att kunna inbjuda forskare på hög vetenskaplig nivå till Akademien och Akademiens institutioner för föreläsningar och andra slag av vetenskapliga kontakter ävensom för utbyte av forskare genom vetenskapsakademier utanför Östeuropa, särskilt med länder och regioner med hög vetenskaplig kvalitet och potential.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jacob och Marcus Wallenbergs Minne
Organisationsnummer:802408-0791
Adress:
  • Kungliga Vetenskapsakademien
  • Box 50005
  • 104 05 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6739500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS