ÄNDAMÅL

Minnesfondens ändamål skall tjäna den verksamhet som här nedan är uppräknad:De ortodoxa synagogorna, Adas Jisroel och Jeschurun, skall vardera för sin verksamhet årligen erhålla ett belopp om 5000 kronor från fonden. Ifall de två synagogorna går samman till en synagoga i framtiden, skall den gemensamma synagogan få 10000 kronor. Beloppen skall varje år uppräknas med det inflationsskyddsindex som Församlingen i övrigt använder (tex KPI). Villkor för utbetalningen är att synagogorna/synagogan bekräftar att kaddish har sagts i synagogan:på Jacob Ettlingers dödsdag 8 ijarpå Jeanett ettlingers dödsdag 15 kislev.Mot denna bekräftelse skall utbetalning ske en gång om året under december månad.Stöd till institutioner som har till uppgift att meddela judiskt kunnande bland barn och ungdomar, speciellt i Stockholm men även i Sverige och Europa i övrigt. Vid speciella behov kan bidrag även ges till förbättring av judiskt kunnande för yngre och äldre vuxna.En del av avkastningen kan i mån av akut behov användas för hjälp till flyktingar eller judiska äldre personer i Sverige.Upp till 5 % av den årliga avkastningen kan i mån av behov lämnas för att understödja judiska religiösa verksamheter såsom Mikvah, Kashrut, Sukkot etc. i Stockholm.I enlighet med ovanstående skall Hillelskolan och Stockholms Judiska Center genom Föreningen Chinuch kunna få anslag för extraordinära utgifter. Dessa utgifter får inte ingå i de normala anslag som budgeteras från Judiska Församlingen eller andra Församlingen närstående fonder. Inkomsten eller anslag från fonden får ej automatiskt avräknas i församlingens budget.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jacob och Jeanette Ettlingers Minnesfond
Organisationsnummer:802424-6236
Adress:
  • Box 7427
  • 103 91 Stockholm
Telefonnummer:08-58785800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS