ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att :1. Årliga räntan av 500 kronor skall överlämnas till Ekets Missionsförenings styrelse att användas till missionsverksamheten.2. Årliga räntan av 3 000 kronor skall överlämnas till Rya sockens kommunalnämnd som vid decemberstämmans slut utdelar densamma till obemedlade personer inom Rya och skall kommunalnämnden sörja för att gravplats och gravvård städse hålls i gott skick.3. Årliga räntan av återstoden skall av Rya sparbanks styrelse utdelas till behövande fattiga eller sjuka personer som stå i direkt släktförhållande till testator.4. Skulle testators släkt utgå skall årliga räntan i stället utdelas till Oderljunga kyrkokassa att användas till nödiga reparationer å Oderljunga kyrka.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jacob Månssons minnesfond
Organisationsnummer:802480-0339
Adress:
  • Örkelljunga kommun
  • 286 80 Örkelljunga
Telefonnummer:0435-550 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:201 431 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS