ÄNDAMÅL

Donationsfonden skall i enlighet med donators vilja främja Mellansvenska Handelskammarens verksamhet, bekräftat i handling den 8 maj 1987. Med det avses att ha till ändamål att i första hand användas för Handelskammarens utåtriktade verksamhet som yttrar sig bl.a. i anordnande av och deltagande i kurser, föredrag, konferenser, industribesök samt för representation och medlemsvårdande och medlemsvärvande åtgärder. Avkastningen får även användas för ändamål som i övrigt kan främja Handelskammarens verksamhet enligt bestämmande som fattas av dess fullmäktige.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jacob Engwalls Donationsfond
Organisationsnummer:885001-3395
Adress:
  • Handelskammaren
  • Linnévägen 1
  • 802 67 GÄVLE
Telefonnummer:026-66 20 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:861 659 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS