ÄNDAMÅL

Stiftelsens behållna inkomst skall helst årligen intill 4/5 andvändas främst till utdelning av stipendier men även till utmärkelser. för främjande av vetenskaplig forskning till båtnad för organisationens allmänna ändamål kan vetenskapsman eller annan med fallenhet för och nödig insikt i arbete av vetenskaplig karaktär tilldelas stipendium (forskningsstipendium). Stipendium kan även tilldelas tjänsteman (befattningshavare inom Lantmännen-organsationen). Sådant stipendium skall användas till att genom studier samla kunskap och erfarenhet för arbetet inom organisationen och därigenom höja mottagarens utbildning ((studiestipendium). Forskningsstipendiat åligger att inom tid, som för honom utsättes, till stiftelsen inlämna klargörande, skriftlig berättelse om forskningen, tydligt angivande vunna resultat. Studiestipendiat har motsvarande skyldighet. För behörighet till utmärkelse kräves att under avsevärd tid ha utfört arbete av framstående förtjänst inom Lantmännenorganisationens verksamhetsområde. Stiftelsens medel skall vara placerade på ett godtagbart sätt. Av den årliga avkastningen skall minst 1/5 läggas till kapitalet. Återstående del av den årliga avkastningen skall i den mån den ej omedelbart utdelas antingen läggas till kapitalet eller reserveras för framtida utdelningar av stipendier och utmärkelser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jacob Bennets fond
Organisationsnummer:802000-2955
Adress:
  • Lantmännens ekonomiska förening
  • Box 30192
  • 104 25 Stockholm
Telefonnummer:010-55 61 047
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS