ÄNDAMÅL

Den årliga räntan kan disponeras av biblioteket huvudsakligast till bokinköp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen JA Bångs minnesfond
Organisationsnummer:802480-8977
Adress:
  • Gävle kommun, KLK-ekonomi
  • 801 84 GÄVLE
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:200 755 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS