ÄNDAMÅL

Fondens årliga ränteavkastning skall vid läsårets slut av läroverkets kollegium överlämnas till en behövande lärjunge, som varit framgångsrik i sina studier och därtill iakttagit ett mönstergillt uppförande, med företrädesrätt för sådan från Stavnäs socken. Skulle räntan av någon anledning icke bliva utdelad, skall densamma läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen J.F. Stubecks stipendiefond
Organisationsnummer:802480-3606
Adress:
  • Karlstads kommun, Redovisningsenheten
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-540 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:271 717 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS