ÄNDAMÅL

Årligen till två eller flera inom staden minst tio år bosatta, behövande ärbara och hederliga familjer eller personer som icke åtnjutit eller åtnjuter fattigunderstöd. Har någon erhållit ett sådant understöd en gång, kan samma person eller familj icke komma i åtnjutande av sådant understöd förrän efter ytterligare tio år. Understödsbeloppet bör som regel inte understiga hälften av ett basbelopp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen J G Berglunds understödsfond
Organisationsnummer:878002-1450
Adress:
  • Västerås Stad, Servicepartner Ekonomicenter
  • Stadshuset
  • 721 87 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-390000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS